Sunnfjord kommune

Bestilling av koronavaksine

Bestilling av koronavaksine

Er du ny i Sunnfjord kommune eller ikkje har fått vaksine hos oss tidlegare – sjå lenke for registrering  nede i teksten. Sjå vaksinekalenderen for oversikt over kva dagar vi vaksinerer.

Har du ikkje fått koronavaksine endå?

Dersom du ikkje har fått koronavaksine, men ønsker dette, så må du registrere deg.

Trykk her for vaksineregistrering

 • NB! Du må trykke "bekreft" når du er ferdig med å fylle ut skjema, for at skjema skal bli sendt og registrert.
 • Dersom det er svært høg trafikk på dataserver kan det vere du får opp ein feilmelding. I så fall prøver du på nytt att etter litt tid.

Etter du har registrert deg, så må du i tillegg kontakte kommunen for å bestille vaksinetime.

Bestilling gjer du på telefon: 57 72 20 00 eller e-post: vaksinasjon@sunnfjord.kommune.no

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Om du ikkje har bankID

 • Vi gjer og merksam på at ein kan registerere inn pårørande som ikkje har eigen BankID på vegne av dei, ved at ein sjølv logger seg inn.
 • Dersom du ikkje har bankID kan du ringe 57 72 20 00 . NB! dette er ein telefon berre for registrering, ikkje for informasjon.
 •  Vi treng opplysningar om: namn, personnummer og telefonnummer.
 • Du må og oppgje om du vil ta vaksine.

Oppfriskingsdose til deg som er 18 år eller eldre, som framleis ikkje har fått melding om oppfriskingsdose

Dette er ei ekstra vaksinedose til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosane, men som over tid mister delar av beskyttelsen. Du finn informasjon om tidlegare vaksinasjon på Helse Norge.

Er du 18 år eller eldre og framleis ikkje fått melding om oppfriskingsdose, sjølv om det har gått 4,5 månader sidan førre dose? Då kan du melde deg på dette skjemaet:

Påmelding til 3 dose i Førdehuset

Dersom det ikkje har gått 4,5 månader sidan førre dose, ventar du med å melde deg på. Det er planlagt vaksinering i Førdehuset kvar veke framover.

Koronavaksine til personar med nedsett immunforsvar

For å få 3. dose som grunnvaksinasjon og/eller 4. dose som oppfriskingsdose, må det dokumenterast at ein tilhøyrer dei utvalde gruppene med alvorleg nedsett immunforsvar.

Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane dette gjeld vil motta eit brev frå sjukehuset som dei skal ta med seg til kommunen når dei skal møte opp til vaksinasjon.

Minimumsintervallet i grunnvaksinasjon er 3 til 4 veker. Intervallet mellom dose 3 og oppfriskingsdose er 3 månader.

Koronavaksine til gravide

Alle som er 18 år eller eldre kan tilbys oppfriskingsdose med eit intervall på 4,5 månader mellom siste dose av grunnvaksineringa og oppfriskingsdosen. Det er vektlagt at personar som har sjukdommar eller helsetilstandar som gjev auka risiko for alvorleg sjukdom, dersom ein vert smitta med korona, bør vaksinere seg med ei oppfriskingsdose. Dette inkluderer gravide.

Informasjon frå FHI - Koronavaksine til gravide

Koronavaksine for barn og unge

Ungdom født 2003, 2004 og 2005

Alle som ikkje har starta grunnvaksinering bør ta 2 dosar med mRNA-vaksine så fort som mogeleg. Dei som er fylt 18 år kan ta ei oppfriskingsdose 20 veker etter siste dose i grunnvaksineringa dersom dei ynskjer det.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 og barn født 2009

Som føresett kan du velje å vaksinere barnet ditt. Ei dose vil redusere den allereie lave risikoen for eit alvorleg forløp, du vil automatisk få time til dose 2 etter 8-12 veker. Du må sjølv gje beskjed dersom du ikkje ynskjer tilbodet om 2. dose.

Barn født 2010 til 2016

Som føresett kan du velje å vaksinere barnet ditt med tilpassa barnevaksine dersom du ynskjer det. Barn som er fylt 5 år kan også ta imot tilbodet om vaksinasjon. Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sjukdommar
 • Familiar der barn har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse
 • Barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til eller opphalde seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegare tilgang til helsetenester enn i Norge, eller barn som av andre grunnar lev i ein utsatt situasjon

Ein dose vurderast å gje best nytte-ulempebalanse, men det er mogeleg å gje 2. dose etter 8-12 veker dersom føresette ynskjer det.

Ynskjer du at barnet ditt skal vaksinerast må du:

 • Registrere barnet ved å følgje lenka «vaksineregistrering». 
 • Deretter må du kontakte kommunen for å bestille time.
 • Alle barn får tilbod om Pfizervaksine
 • I forkant av vaksineringa må føresette fylle ut eigenerklæringsskjema og samtykkeskjema. Det er viktig at begge føresette signerer samtykkeskjemaet.
 • Både samtykkeskjema og eigenerklæringsskjema må takast med ferdig utfylt til vaksinasjonslokalet.

Samtykkeskjema

Eigenerklæringsskjema

Informasjon om vaksinering på fleire språk 

Biverknadar av koronavaksine

Kva tid skal du oppsøkje lege ved eventuelle biverknadar?
Dersom du er vaksinert og kjenner biverknadar, så ber vi om at du melder i frå om dette.

Meld i frå om biverknad av koronavaksine

Avbestilling eller endring av time

Ynskjer du å avbestille eller endre timen, må du kontakte Sunnfjord kommune på telefonnummer  57 72 20 00 eller vaksinasjon@sunnfjord.kommune.no

Sjå vaksinekalender for oversikt over kva dagar vi vaksinerer.

Spørsmål

Om du har spørsmål eller treng hjelp, ring Sunnfjord kommune: 57 72 20 00

På sida til FHI kan du finne opplysningar om tal vaksinerte i Sunnfjord kommune