Sunnfjord kommune

Registrering av ynskje om koronavaksine for innbyggjarar i kommunen

Registrering av ynskje om koronavaksine for innbyggjarar i kommunen

Folkehelseinstituttet Det er avgjerande for kommunen si planlegging av korona-vaksinering at vi får registrert om du vil ha vaksine. 
 

Vaksineregistrering

Dersom du ynskjer å ta koronavaksine i Sunnfjord kommune, må du registrer deg. Deretter ta kontakt med kommunen for å få tildelt vaksinering. 

Slik registrerer du deg

Trykk her for vaksineregistrering.

NB! Du må trykke "bekreft" når du er ferdig med å fylle ut skjema, for at skjema skal bli sendt og registrert.

Dersom det er svært høg trafikk på dataserver kan det vere du får opp ein feilmelding. I så fall prøver du på nytt att etter litt tid.

Om du ikkje har bankID

  • Vi gjer og merksam på at ein kan registerere inn pårørande som ikkje har eigen BankID på vegne av dei, ved at ein sjølv logger seg inn.
  • Dersom du ikkje har bankID kan du ringe 57 72 20 00 . NB! dette er ein telefon berre for registrering, ikkje for informasjon.
  •  Vi treng opplysningar om: namn, personnummer og telefonnummer.
  • Du må og oppgje om du vil ta vaksine.

Kor tid kan ein forvente å få vaksine

Sjå førebels plan for vaksinering i vaksinekalendaren.

Vaksinekalendar

På sida til Folhehelseinstituttet kan du finne opplysningar om tal vaksinerte i Sunnfjord kommune