Sunnfjord kommune

Vaksinekalender

Vaksinekalender

Klikk for stort bilete                                

Så lenge ei gruppe er lysegrøn betyr det at vi endå ikkje er ferdige. Om ein endå ikkje er komen til den rosa streken, så betyr det at det framleis er personar i gruppa som ikkje har fått innkalling til første dose med vaksine. Mørkegrøn betyr at vi er ferdig med vaksinering.

Dei som får innkalling blir tilfeldig trekt ut av køen i helseboka. Det går ikkje etter alder innad i gruppa.

Plan for vidare vaksinering

Vi har no kalla inn alle aldersgruppene, men mistenkjer at vi kanskje ikkje har nådd alle likevel. Er du ein av dei som ikkje er blitt kalla inn, eller kanskje du har ombestemt deg og vil takke ja til vaksine likevel. Ta kontakt!   

Vi vaksinerar framleis kvar onsdag. Vaksineringsstad er hall 2. Inngang er på venstre side av Førdehuset. Følg skilting. 

For å avbestille eller endre time må de kontakte Sunnfjord kommune på tlf: 57 72 20 00 eller postmottak@sunnfjord.kommune.no 

Det er ikkje mogeleg for innbyggjarar å endre time for dose 2 sjølv. Når ein får dose 1 følger vi nasjonal intervall for når ein skal ha dose 2. Det betyr at vi uansett endring er sikra at alle som på ein dato får dose 1, x-antal (gjeldande intervall) veker etterpå, får dose 2.

For personar som av helsemessige årsaker ikkje er i stand til å reise inn til Førdehuset vil vi utføre vaksinering i heimen. Dette må varslast inn til kommunen, seinast når ein får melding om at det er tildelt time for vaksinering. For personar som er tilknytt Bu/miljø og psykiatri/rus vil vaksineringa bli utført i samarbeide med desse tenestene.
 

Ulike vaksineringsscenario frå Folkehelseinstituttet