Sunnfjord kommune

Tiltak som er iverksett av kommunen

Tiltak som er iverksett av kommunen

Kommunale tenester som er stengt eller har redusert kapasitet

Nasjonale tiltak 

Les vedtak om vern mot smittsomme sjukdommar

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00