Sunnfjord kommune

Tiltak som er iverksett av kommunen

Tiltak som er iverksett av kommunen

Regjeringa informerte 7. april om at dei vil opne barnehagane 20. april og småskulen (1.–4. trinn og SFO) 27. april. Vi følger retninglinjene frå styresmaktene og vil opne barnehagane og skulane igjen. Informasjon til føresette vil bli sendt ut etter påske. 

Kommunale tenester som er stengt eller har redusert kapasitet

Nasjonale tiltak 

Les vedtak om vern mot smittsomme sjukdommar

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00