Sunnfjord kommune

Ta koronasjekken

Ta koronasjekken

Ny nettside er oppretta for at du sjølv kan ta koronasjekken. 

Koronasjekk

Koronasjekk.no er ei nyoppretta nettside som til ei kvar tid vil vere 100 % i samsvar med råd og tiltak frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Nettsida vert drifta av legar og sjukepleiarar, men vil ikkje svare på individuelle spørsmål frå pasientar eller pårørande om smitte, symptom eller helserelaterte problemstillingar. 

Ta koronasjekken her

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00