Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Tal smitta i Sunnfjord kommune

 

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Oppdatert 12. oktober

Det er no totalt gjeve 31.210 dosar koronavaksine i kommunen.

  • Av dei som er 16 år og eldre har 90,3% mottatt 1. dose
  • Av dei som er 16 år og eldre har 82,3% mottatt 2. dose

Det står framleis att ein vaksinasjonsdag 20. oktober, og 16 - 17 åringane får sin 2. dose i starten av desember.

Vaksineoversikt - Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

Oppdatert 7. oktober

Informasjon-Vi legg om Koronatestinga i kommunen til primært å bli utført ved sjølvtest

Oppdatert 28. september

Koronavaksine for barn 12 - 15 år

Onsdag 6. oktober klokka 17 – 19  vert det mogleg å få vaksinert seg i Førdehuset for dei mellom 12 – 15 år som ikkje fekk vaksinert seg då tilbodet var på skulen.  Det er vaksina Pfizer elevane får tilbod om, og barnet må vere fylt 12 år for å få den. BEGGE føresette må signere på vedlagt samtykkeskjema og fylle ut eigenerklæringsskjema i forkant av vaksineringa. BÅDE samtykkeskjema og eigenerklæringsskjema må tas med ferdig utfylt til vaksinasjonslokalet.

Vi ber dei som ønsker vaksine om å registrere barnet inn på vaksineregistrering  (logg inn med eigen BankID og registrer på vegne av barnet), og sende mail med namn og fødselsdato til Trude.Erdal@sunnfjord.kommune.no. Om du ikkje vil melde på digitalt så meld ønsket til same mailadresse. Melding om vaksineønske bør gjerast innan måndag 4. oktober. 

Oppdatert 27.september

Norge går over til normal kvardag med auka beredskap.

Nokon av dei viktigaste endringane frå 25.september

 

Oversikt over endringane 

🔸 Ein-meters-regelen gjeld ikkje lenger.

🔸 Begrensningane på kor mange som kan være saman på arrangement og samlingar opphøyrer.

🔸 Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstadene forsvinn.

🔸 Dei aller fleste bransjestandardane og smittevernveilederar forsvinn.

🔸 Trafikklysmodellen er ikkje lenger eit nasjonalt tiltak, men kan vidareførast eller gjenopptakast om kommunar meiner det er nødvendig og formålstenleg med smitteverntiltak i skular og barnehager.

🔸 Innreiserestriksjonane vert gradvis trappa ned gjennom tre fasar

Sjå meir om dei tre fasane

 

Råd ved luftvegssymtom etter gjenopninga

Ver obs på at kommunane fortsatt kan vedta lokale forskrifter ved behov, og vi må isolere oss viss vi har covid-19. Vi må også fortsette med den gode handvasken, og holde oss heime ved sjukdom.

Men, kor sjuk er sjuk, og kor tid er vi så sjuke at vi må holde oss heime? 🧐

En gang i tida måtte vi tenkje og vurdere dette heilt sjølv. Vi skal tilbake dit, og fra 25.september er det mykje meir opp til oss sjølv å finne ut av om ein er frisk nok til å gå på jobb, skule, eller sende barna i barnehagen.

For å lette overgangen fra strikte reglar til eigen vurdering, har vi laga et flytskjema som forhåpentligvis gjer det enklare å navigere i vår gamle, men samtidig nye, kvardag. 

Flytskjema norsk

Flytskjema engelsk

 

Nærkontakter og isolering

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og dei som er i isolering.

 

 

 

 

 

Lettelsar på kven som må i karantene fra 27. september

- Hovedmålet for hausten er at det ikkje skal bli fleire covid-19-pasientar enn at ein kan gje helsetenester på normal måte i Norge. Derfor blir nedjustert TISK viktig i tida fremover.

Det seier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

TISK er systemet for testing, isolering, smittesporing og karantenering.

Med nedjustert TISK vil det kun være smittekarantene for uvaksinerte husstandsmedlemar og tilsvarande nære personar.

Smitta personar vert oppfordra til å varsle nærkontakter og å oppfordre dei til å teste seg.

Alle endringane frå 27.sptember

Oppdatert 17.september

Informasjon om 3. dose koronavaksine i Sunnfjord kommune

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00