Sunnfjord kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Klikk for stort bileteKoronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er endå usikkert kor fort vi får vaksinane og kan tilby dei til anbefalte grupper. 

Viktig melding om AstraZeneca-vaksina - oppdatert 11. mars

Planlagd vaksinering av helsepersonell 15.03 med AstraZeneca-vaksina er utsett grunna behov for å sjekke nærmare om det er ein reell samanheng mellom vaksina og meldingar om blodpropp frå andre land. Dei oppsette timane er avbestilte. Dei som hadde avtale om vaksine vil få ny melding når det vert sett opp til ny vaksinering. Ein må førebels belage seg på å vente til det er avklart nærare kring AZ-vaksina. 

Dersom du er vaksinert og kjenner biverknadar, så ber vi om at du melder i frå om dette.
Meld i frå om biverknad av koronavaksine

Kva tid skal du oppsøkje lege ved eventuelle biverknadar av koronavaksina?

Informasjon om koronavaksine

Kommunen planlegg gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert her.

  Vi vil seinare informere om kva grupper som blir anbefalt vaksinasjon og i kva rekkefølge. Personar som vert prioriterte vil bli kontakta for tilbod om vaksine.

  Du skal ikkje kontakte kommune eller fastlege for å stå på ei venteliste, det vil bli tatt direkte kontakt med dei som skal vaksinerast etter gjeldande prioriteringsrekkefølgje når dette vert aktuelt. 

  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

  Det nye koronaviruset fører til infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før, har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

  informasjon om godkjende vaksiner

  I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som blir anbefalt koronavaksine. Sjå informasjon frå Folkehelseinstituttet.om prioritertemålgrupper og ulike vaksineringsscenario:

  Førebels er ikkje helsepersonell prioritert høgare enn desse gruppene, men dette kan endrast om smittepresset aukar, og om smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrar seg. 

  Kor tid kan ein forvente å få vaksine

  Sjå førebels plan for vaksinering i vaksinekalendaren.

   Vaksinekalender

   

  Sjå video frå Statens legemiddelverk:

   

  Meir informasjon om koronavaksine:  

  Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

  Temaside om koronavaksinasjonsprogrammet