Sunnfjord kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Klikk for stort bileteKoronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er endå usikkert kor fort vi får vaksinane og kan tilby dei til anbefalte grupper. 

Informasjon om koronavaksine

Kommunen planlegg gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert her.

Vi vil seinare informere om kva grupper som blir anbefalt vaksinasjon og i kva rekkefølge. Personar som vert prioriterte vil bli kontakta for tilbod om vaksine.

Du skal ikkje kontakte kommune eller fastlege for å stå på ei venteliste, det vil bli tatt direkte kontakt med dei som skal vaksinerast etter gjeldande prioriteringsrekkefølgje når dette vert aktuelt. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset fører til infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før, har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

 

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som blir anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet.

Regjeringa gjort følgande prioritering:

  1. Sjukeheimar
  2. Eldre over 85 år 
  3. Eldre over 75 år og deretter dei over 65 år 
  4. Personar 18–64 år med ein eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har frå før. 

Førebels er ikkje helsepersonell prioritert høgare enn desse gruppene, men dette kan endrast om smittepresset aukar, og om smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrar seg. 

Koronavaksine illustrert på 1-2-3 

Mobilisering av frivillige til vaksinasjon (PDF, 334 kB)

Sjå video frå Statens legemiddelverk:

 

Meir informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

Temaside om koronavaksinasjonsprogrammet