Sunnfjord kommune

Koronatesting i kommunen vert primært utført ved sjølvtest

Koronatesting i kommunen vert primært utført ved sjølvtest

Hurtigtestar blir utlevert på ulike utleveringspunkt i kommunen. Du kan hente hurtigtest på Sande, Naustdal og Skei tenestetorg, Førdehuset, Viksdalen barnehage, Frøysland skule og Vevring skule og barnehage.  Utlevering av hurtigtestar ved tenestetorga skje i ordinær opningstid.

Informasjon om koronatesting - hurtigtest

Smitten aukar kraftig i heile samfunnet, men befolkninga er godt vaksinert. Barn og unge toler covid-infeksjon som ein annan influensa/forkjølelses-infeksjon. Omicron-varianten gjev mild sjukdom for dei fleste. Det er mindre behov no for særskilte smitteverntiltak, enn tidlegare. 

 • Regjeringa går bort frå anbefalinga om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg etter nærkontakt med ein smitta.
 • Nærkontaktane anbefalast, som alle andre, å ta ein koronatest dersom dei har symptom.
 • Barn i barnehage og skulelevar anbefalast å halde seg heime hvis dei er sjuke, men dei behøver ikkje å teste seg.
 • Eit unntak vil vi førebels behalde: ved smitte på våre omsorgsinstitusjonar held vi oss til tidlegare tilrådingar, med jamnleg testing av tilsette og bebuarar. Meir informasjon finn du på sida: Tiltak som er iverksett av kommunen

Nærare informasjon om test-regime finn du på karantenekompasset .  

Retningslinjer for utlevering av testar

 •  Personar med symptom

Sunnfjord kommune har ikkje nok hurtig-testar til å levere ut så ein kan ha heime i beredskap.

FHI-Råd som gjeld ved nyoppståtte luftvegssymptom

Opningstider for utlevering av hurtigtest

 

Her kan innbyggarane hente hurtigtest
Stad Måndag–Fredag
Sande tenestetorg 08.00–15.15
Naustdal tenestetorg 08.00–15.15
Skei tenestetorg 08.00–15.15
Førdehuset Sjå eigen tabell!
Viksdalen barnehage 11.00–12.00
Frøysland skule 11.00–12.00
Vevring skule og barnehage 11.00–12.00

Opningstider for utlevering av hurtigtest i Førdehuset 

 • Måndag:   08.00 – 10.00 og 15.00 – 17.00          
 • Tysdag:     08.00 – 10.00 og 15.00 – 21.00         
 • Onsdag:    08.00 – 10.00 og 15.00 – 21.00           
 • Torsdag:    08.00 – 10.00 og 15.00 – 21.00         
 • Fredag:      08.00 – 10.00 og 15.00 – 21.00         
 • Laurdag:    12.00 – 18.00         
 • Søndag:     14.00 – 21.00   

Desse butikkane har også hurtigtestar til utlevering:

 • Spar Bygstad

Du kan hente hurtigtest på legevakta når andre hentestader er stengde.

NB – er du så sjuk at du har behov for å komme til lege ber vi deg kontakte eige fastlegekontor i opningstida. Utanom vanleg opningstid skal du ringe 116 117.

Informasjon om bruk av hurtigtest

Slik brukar du hurtigtest (PDF, 550 kB)

FHI tilrår at vaksne tek hurtigtest både i hals og nase. Barn skal fortsatt berre ta i nase. Ta helst testen om morgonen før du har spist/drukke, alternativt vent minimum 30 minutt frå siste inntak av mat/drikke. Ta test med same pinne: først i halsen, så i nasen. Er testen negativ og du har nyoppståtte symptom, bør du ta ny test etter 2 døgn. 

Positiv hurtigtest er sikker bekrefting på at du er smitta av covid-19, og du bør då:

 • halde deg heime, halde avstand til dei du bur saman med og eventuelt bruke munnbind
 • ikkje ta PCR test om du har 3 koronavaksiner eller har hatt positiv koronatest siste 3 mnd.
 • har du primær eller sekundær immunsvikt (organtransplantert, immundempande medisin) er du tilrådd PCR-test
 • du kan ta PCR-tester om du er uvaksinert, eller delvaksinert og treng PCR-svar for koronasertifikat

Registrer positiv hurtigtest og nærkontakter

Registrer positiv hurtigtest på hjemmetest.remin.no/sunnfjord 
Du finn og lenka under karantenekompasset.

Informasjon om registrering av positiv hurtigtest

PCR-test

Testing i samband med reiser

Du bestiller slik test på flyplassen eller ved grenseovergangar.  

Den kommunale teststasjonen er avvikla frå og med 29. april, då er det ikkje lenger eit offentleg test-tilbod i kommunen utover sjølvtesting.