Sunnfjord kommune

Koronainformasjon skular og barnehagar

Koronainformasjon skular og barnehagar

Regjeringa kom med nye nasjonale koronatiltak 5. november. I Sunnfjord kommune har vi lite smitte akkurat no, og det er difor ikkje behov for ekstra tiltak utover dei nasjonale tiltaka. 

Ingen ekstra tiltak i Sunnfjord kommune per 5. november

Dei ekstra tiltaka er førebels ikkje innført i Sunnfjord kommune, men smittesituasjonen kan endre seg raskt. 

For at vi skal halde smitten nede er vi avhengige av at alle følgjer dei nasjonale råda. 

Nettside med koronainformasjon til foreldre

Kor tid skal du halde borna heime, og kor mange kan dei leike med no? Helsenorge.no har samla råd til foreldre om leik, fritid, bursdag, skule og barnehage. 

Helsenorge - om skule, barnehage, leik og fritid

Kva er eigentleg luftvegssymptom og kor lenge skal du vere heime?

Born under 10 år; halde seg heime til god allmenntilstand/normal form. Om det er nokre rest-symptom som rennande nase eller tørrhoste, men forma elles er heilt normal kan barnet gå attende til barnehage/skule/SFO. Nokre vidare råd for born under 10 år er  

  • Om heilt lette symptom, halde seg heime eit par dagar før eventull testing.
  • Om rennande nase er einaste symptom og allmenntilstanden elles er normal og det ikkje er andre teikn til luftvegsinfeksjon så treng ikkje barnet haldast heime, og barnet treng ikkje testast.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om kven som bør teste seg for koronavirus

Flytskjema frå Folkehelseinstituttet om testing ved symptom på luftvegsinfeksjon

Folkehelseinstituttet sine råd for å hindre smittespreiing

Dei tre grunnpilarane for å hindre smittespreiing i barnehagar, skular og skulefritidsordningar er at sjuke personar held seg heime, at ein sørger for god hygiene og at ein reduserer kontakt mellom personar.

Les om Folkehelseinstituttet sine råd og tiltak

Utdanningsdirektoratet - informasjon om koronaviruset

Utdanningsdirektoratet held sine nettsider oppdatert om koronasituasjonen for skular.

Utdanningsdirektoratet - om koronaviruset

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00