Sunnfjord kommune

Koronainformasjon skular og barnehagar

Koronainformasjon skular og barnehagar

På grunn av korona pandemien startar skule og SFO opp skuleåret på gul beredskap. For å tilpasse SFO til gul beredskap er opningstida for SFO ved skulestart er 07.15 – 16.00.  

 Barnehagar og skular 

Avslutningar og andre tilstelningar i skule og barnehage

Vi følgjer Folkehelseinstituttet sine anbefalingar for arrangement med inntil 50 personar, då skuleavslutning er rekna som eit slikt arrangement. Les kva reglar som gjeld 

Skriftleg og munnleg eksamen i grunnskulen er avlyst

Skriftleg og munnleg eksamen i grunnskulen er avlyst. Elevane får eit fullverdig vitnemål og avlysing av eksamen vil ikkje påverke opptaket til vidaregåande skule.  Det vil stå i vitnemålet at eksamen er avlyst. Det skal setjast standpunktkarakterar og det er difor avgjerande at elevane deltek og leverer inn oppgåver og arbeid. Sidan det ikkje blir eksamen, kan skulen sette standpunktkarakter heilt fram mot slutten av skuleåret.

Du slepp å betale for barnehage og SFO i koronaperioden

  • Ingen skal betale for barnehage eller SFO i koronaperioden. Det betyr at sjølv om du har brukt tilbodet i perioden vil du sleppe å betale. 
  • Faktura for mars er sendt ut og skal betalast 20. mars 2020. Fråtrekk for stengte dagar vil skje på neste faktura. Det blir ikkje sendt ut ny faktura før barnehage og SFO opnar igjen. Les pressemeldinga frå regjeringa
  • Betaling for mat i barnehagen skal heller ikkje betalast om barnet ikkje nyttar plassen i koronaperioden. 

Betaling for skulemjølk i koronaperioden

Når det gjeld betaling for skulemjølk må foreldre ta direkte kontakt med Tine. 

Les vedtak om vern mot smittsomme sjukdommar

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00