Sunnfjord kommune

Koronainformasjon skular og barnehagar

Koronainformasjon skular og barnehagar

Skulestart 17. august 2020 - gul beredskap

Ny nettside med informasjon til foreldre

Regjeringa har oppretta ei ny nettside som samlar koronainformasjon til foreldre. 

Her finn du foreldreinformasjon om korona

Kva er eigentleg luftvegssymptom og kor lenge skal du vere heime?

Born under 10 år; halde seg heime til god allmenntilstand/normal form. Om det er nokre rest-symptom som rennande nase eller tørrhoste, men forma elles er heilt normal kan barnet gå attende til barnehage/skule/SFO. Nokre vidare råd for born under 10 år er  

  • Om heilt lette symptom, halde seg heime eit par dagar før eventull testing.
  • Om rennande nase er einaste symptom og allmenntilstanden elles er normal og det ikkje er andre teikn til luftvegsinfeksjon så treng ikkje bornet haldast heime, og bornet treng ikkje testast.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om kven som bør teste seg for koronavirus

Flytskjema frå Folkehelseinstituttet om testing ved symptom på luftvegsinfeksjon

Folkehelseinstituttet sine råd for å hindre smittespreiing

Dei tre grunnpilarane for å hindre smittespreiing i barnehagar, skular og skulefritidsordningar er at sjuke personar held seg heime, at ein sørger for god hygiene og at ein reduserer kontakt mellom personar.

Les om Folkehelseinstituttet sine råd og tiltak

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00