Sunnfjord kommune

Fysioterapeutar med kommunal avtale

Fysioterapeutar med kommunal avtale

Sunnfjord kommune har driftsavtale med sju privatpraktiserande fysioterapeutar, lokaliserte på fleire ulike institutt.

Du kan ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ønskjer å gå til, og etter ei lovendring 1. januar 2018 er det ikkje lenger nødvendig med tilvising frå lege. Det vert likevel tilrådd at du har ein god dialog med fastlegen din om helsa di.

Du må pårekne noko ventetid for å komme til hos privatpraktiserande fysioterapeut med driftsavtale.

Fysioterapeutar med kommunal driftsavtale i Sunnfjord kommune

 

Fysikalsk institutt

Namn, telefon, adresse

Fysioterapeut

Centrum Fysikalske

Telefon: 57 82 30 30

Adresse: Storehagen 5, Førde

Geir Øveraas

Førde Fysioterapi

Telefon: 940 38 104

Adresse: Storehagen 5, Førde

Synnøve Husevåg-Lobben

Aktiv fysio- og manuellterapi

Telefon: 469 20 369

Adresse: Naustdalsvegen 6, Førde

Nettside: www.aktivforde.no

Kjersti Østerbø Bell

Aud Vassbotten Storøy

Elise Astad Sygna

Marit Anne Smørdal (manuellterapeut)

K. Simonsen Fysioterapi

Telefon: 415 67 356

Adresse: Hafstadvegen 36, Førde

Kjetil Simonsen

 

Om betaling og eigendel

For å få trygderefusjon for fysioterapioppfølging, må du anten gå til kommunalt tilsett fysioterapeut, eller til fysioterapeut som har driftsavtale med Sunnfjord kommune.

Du betaler då ein offentleg fastsett eigendel for oppfølginga. Ved innbetaling over kr. 2176 vil du automatisk få tilsendt Frikort for eigendelstak 2.

Om du går til ein privatpraktiserande fysioterapeut som ikkje har driftsavtale med kommunen, må du betale for heile oppfølginga sjølv. 

Barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade skal ikkje betale eigendel hos fysioterapeut med driftsavtale.