Sunnfjord kommune

Flyktningar og integrering

Flyktningar og integrering

Eininga flyktningar og integrering har ansvaret for busetting av flyktningar, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

(Sida er under oppbygging, her kjem det meir informasjon)

Kontaktinformasjon 

 

Flyktningar og integrering

I introduksjonsprogrammet har vi omlag 60 deltakarar frå Sunnfjord kommune. Rundt 180 deltakarar frå mange ulike land/ landområde får opplæring i norsk og samfunnskunnskap hos oss.

 

Norskkurs

Vi tilbyr norskkurs på ulike spor og nivå.

Nivåa bygger på Det felles europeisk rammeverket for språk. Vi har grupper på A1-, A2- og B1-nivå.