Søknad om busetting

Busetting for ukrainarar som har fått mellombels kollektivt vern

Mellombels alternativ mottaksplass

Om du ønsker å busette deg mellombels i Sunnfjord kommune, må du søke mellombels alternativ mottaksplass. Om du treng hjelp til å søke, må du kontakte Vaksenopplæring og integrering, telefon 57 72 10 30.


Søk om mellombels alternativ mottaksplass her

Avtalt sjølvbusetting

Om du ønsker å nytte ordninga med avtalt sjølvbusetting i Sunnfjord kommune, må du søke om det. Ta kontakt med Vaksenopplæring og integrering før du søker.

Søk om sjølvbusetting her

Kontaktinformasjon

Vaksenopplæring og integrering

  • Telefon: 57 72 10 30
  • Adresse: Sanderplassen 1 , Berge og Co bygget 3.etg.