Kjæledyr frå Ukraina

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyra som kjem til Norge med ukrainske flyktningar. Dette gjer vi for å minimere risikoen for å spre  dødelege sjukdomar, som rabies, til menneske og dyr her til lands.

Mattilsynet (санітарна епідемілогічна служба) мусить зареєструвати та проконтролювати всих тварин, що прибули до Норвегії

Mattilsynet ber om at alle kommunar som tar imot ukrainske flyktningar med dyr, forsikrar seg om at dyra er registrerte og kontrollerte av Mattilsynet. Dersom kjæledyra ikkje har blitt kontrollerte ved grensepassering, er det veldig viktig at kommunane, medhjelparar eller eigarane av kjæledyret tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, med ein gong flyktningane kjem til kommunen dei skal opphalde seg i.

 Kjæledyr fra Ukraina (norsk, engelsk og ukrainsk)

Домашні тварини з України