Sunnfjord kommune

Informasjon hos andre myndigheter

Informasjon hos andre myndigheter

UDI: Informasjon om krisen i Ukraina
Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina.

Politiet: Krigen i Ukraina
Informasjon til ukrainere som kommer til Norge

Helse Norge: Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge 

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling. 

NAV: Er berørt av krigen i Ukraina
Krigen i Ukraina fører til mye uro og usikkerhet for mange mennesker. Er du flyktning i en nødsituasjon, kan du få hjelp fra NAV.

Husbanken: Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina
Informasjon om bolig og bosetting av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.