Informasjon hos andre styresmakter / Інформація інших державних установ

Universitetet i Bergen

Informasjon til flyktningar vedrørande studietilbod og opptak ved Universitetet i Bergen

IMDI

UDI

Politiet / Поліція

Helse Norge 

NAV

Husbanken