Sunnfjord kommune

Utleige av skulebygg

Utleige av skulebygg

Vi leiger ut gymsalane og andre rom ved fleire skular i kommunen. Ta kontakt med den enkelte skule for å høyre om utleige og pris. 

Vi har planar om å bruke bookingfunksjonen, felles prisar mm, men dette blir ikkje klart på ei stund. Kanskje til skuleåret 2020 - 2021.