Føring av fråvær

I samband med arbeidet for å få ned tal elevar med fråvær i Sunnfjordskulen er det viktig at ein er trygg på korleis ein skal registrere fråvær.

Ein nyttar Visma Flyt Skole til fråværsføring. Du kan lese meir om Visma Flyt Skole her.

God fråværsføring gjev oss som jobbar med borna moglegheit til å identifisere uro, førebygge og følgje opp elevar som er i faresona. 

 

Kontakt

Cecilie Eikefjord Udberg-Helle
Prosjektleiar skulefråvær
E-post
Telefon 57 72 60 56