Sunnfjord kommune

SFO Vevring skule

SFO Vevring skule

Frå hausten 2021 vert SFO samordna med Vevring barnehage og følgjer barnehagen si opningstid og planleggingsdagar.

Kontaktinformasjon SFO Vevring skule 

Telefon: 578 16 160

Opningstider SFO 

07.00–16.25

Planleggingsdagar 2021-2022

  • Fredag 13.08.21
  • Fredag 12.11.21
  • Måndag 24.01.22
  • Fredag 18.03.22
  • Fredag 17.06.22

Årsplan 2020–2021

Last ned årsplan 2020-21 (PDF, 317 kB)

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogeleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass (lenke til Sunnfjord kommune kjem når den er klar)

Praktiske opplysningar

Du kan søke om opptak gjennom heile året med oppstart den 1. eller 15. i kvar månad. Har du fått plass på SFO gjeld dette for eit skuleår, dersom noko anna ikkje er avtalt. Det er også mogeleg å kjøpe einskilddagar, men dette må avtalast med rektor/SFO leiar. Ver venleg å seie i frå dersom eleven er borte grunna sjukdom/andre grunnar.

Føresette kan seie opp eller endre omfanget i tilbodet til eleven etter skriftleg melding til skulen/SFO leiar. Oppseiingsfristen  er på 1 månad. Skriftleg melding må sendast til skulen før den 1. eller 15. i påfølgjande månad.

Dersom du ønskjer å byte til eit mindre tilbod gjeld også oppseiingsfristen på 1 månad. Ved byte til større tilbod kan endringane gjelde straks dersom det er plass.


Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for eleven etter 1. april.

Kommunale vedtekter for SFO finn du her (PDF, 737 kB)
 

Adresse

Besøksadresse:
Vevring
6817 Naustdal

Postadresse:
Vevring skule og barnehage
Postboks 338
6802 Førde