Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har 30 % stilling knytta til Test skule. Helsesjukepleiar er å treffe på skulen på måndagar. Torsdagar kan du treffe helsesjukepleiar på Helsestasjonen, avd Test.

Helsesjukepleiar har kontortid ved skulen

  • Måndag kl. 09.30-15.00

Helsesjukepleiar ved Test skule er Annette Kapstad.

Føresette, elevar og lærarar er velkomne til å ta kontakt. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Meir informasjon om skulehelsetenesta

Kontakt

Annette Kapstad
Helsesjukepleiar
E-post

Arbeidsstad Skei/Vassenden