Sunnfjord kommune

SFO Test skule

SFO Test skule

Kontaktinformasjon Test SFO

SFO-leiar Jorunn Hope

Opningstider

Etter behov og avtale med skulen og barnehagen

SFO er skuleåret 2022-2023 lokalisert i barnehagen. 

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge inn via Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Påmelding til SFO i feriar

De får påmeldingsskjema til SFO i feriar via Visma. Der vil det stå både søknadsfrist og kva dagar de kan vere på SFO i feriane.

Gratis SFO for 1.klasse

Det er innført inntil 12 timar gratis SFO for alle 1.klassingar.

Kontakt

Jorunn Hope
Rektor
E-post
Telefon +47 57 71 80 82