Sunnfjord kommune

7. steg

7. steg

Vi arbeider på steget:

Kjersti Veiteberg Eide

Kontaktlærar 7c

kjersti.veiteberg.eide@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Mobil: 97432268 

Stig Hafstad

Kontaktlærar 7b

stig.hafstad@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Mobil: 90136667

Sølvi Anita Frøyen

Kontaktlærar 7A

solvi.froyen@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00 

Runar Lid Børset

Timelærar 7. steg

runar.lid.borset@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57834500

Nina Masdal

Timelærar 7. steg

nina.beate.masdal@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00