Sunnfjord kommune

7. steg

7. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie10@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Vi arbeider på steget:

Einar Fossheim
Kontaktlærar 7A
Vev-ansvarleg
einar.fossheim@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 97161619 
Ingerid Vik Søvde
Kontaktlærar 7C
Teamleiar
ingerid.vik.sovde@sunnfjord.kommune.no 
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 95819112
Tasle Knapstad
Kontaktlærar 7B
tasle.knapstad@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 91785213 
Junie Andrea Lindblom
Lærar
junie.andrea.lindblom@sunnfjord.kommune.no
Mobil: 47832554 
Nina Masdal
Lærar
ansvar for kunst og handverk, tekstil
nina.masdal@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00 
 

Reidar Eide
Lærar
Ansvar Kunst og handverk, sløyd

reidar.eide@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 97781858 
Anita Vie