Sunnfjord kommune

7. steg

7. steg

Vekeplan

Vekeplan og aktuelle dokument finn du her

 

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie10@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Vi arbeider på steget:

Siri Beate Kjærgård
Faglærar
Ansvar Mat og helse
siri.kjaergard@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 45 97 43 01
Tlf. priv.: 57 72 43 56
Mobil: 90968502
Tore Evensen
Kontaktlærar 7C
tore.evensen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 97530115 
Andreas Hjelset Håberg
Kontaktlærar 7A
andreas.hjelset.haberg@sunnfjord.kommune.no
Mobil: 41213990 
Junie Andrea Lindblom
Lærar
junie.andrea.lindblom@sunnfjord.kommune.no
Mobil: 47832554 
Narve Skaar
Kontaktlærar 7C
narve.skaar@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 99164503 
Nina Masdal
Lærar
Ansvar Kunst og handverk, tekstil
nina.masdal@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57834500 
Reidar Eide
Lærar
Ansvar Kunst og handverk, sløyd
reidar.eide@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57834500
Mobil: 97781858 
Stig Hafstad
Kontaktlærar 7B
IKT-ansvarleg
stig.hafstad@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 90136667 
Susanne Salbu
Fagarbeidar B&U
susanne.salbu@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57834500