Sunnfjord kommune

6. steg

6. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie10@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Kjersti Veiteberg Eide
Kontaktlærar 6c
kjersti.veiteberg.eide@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 97432268 

Stig Hafstad
Kontaktlærar 6b

stig.hafstad@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 90136667
Sølvi Anita Frøyen
Kontaktlærar 6A
solvi.froyen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00 
Runar Lid Børset
Timelærar 6. steg

runar.lid.borset@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57834500

Hanne Holmøyvik Lorgen
Pedagog
hanne.holmoyvik.lorgen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 95731764 
Åse Haugsgjerd
Lærer
TPO-koordinator
ase.haugsgjerd@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 48117229 
Siri Beate Kjærgård
Faglærar
Ansvar Mat og helse
siri.kjaergard@sunnfjord.kommune.no
Mobil: 90968502
 
Inger Hustveit Sund