Sunnfjord kommune

5. steg

5. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: bernor90@sunnfjordskulen.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

 

Vi arbeider på steget

 

Narve Skaar
Kontaktlærar 5B

narve.skaar@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00 
Mobil: 99164503

Birgit Bjørlo
Kontaktlærar 5A
birgit.solvi.bjorlo@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 57820638 
Tore Evensen
Timelærar 5. steg
tore.evensen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 97530115
Junie Andrea Lindblom
Lærar
juie.andrea.lindblom@sunnfjord.kommune.no
Mobil: 47832554
Hanne Holmøyvik Lorgen
Pedagog
hanne.holmoyvik.lorgen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 95731764 
Tove Ramstad
Assistent
 
Eirik Sørheim  
Kristin Randal Vik

 

Gregory Idehen