Sunnfjord kommune

5. steg

5. steg

Vi arbeider på steget:

Ingerid Vik Søvde

Kontaktlærar 5A

 

Ingerid.vik.søvde@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Mobil: 95819112

Einar Fossheim

Kontaktlærar 5B

 

einar.fossheim@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Mobil: 97161619

Tore Evensen

Timelærar 5. steg

 

tore.evensen@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00