Sunnfjord kommune

3. steg

3. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie11@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Bodil Midtbø
Kontaktlærar 3C
bodil.midtbo@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 90042271 

Gunn Kristin Steindal
Kontaktlærar 3B
Teamleiar

gunn.kristin.steindal@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 48275354
Mobil: 48275354 
Bernt Norevik
Kontaklærar 3A
 
bernt.marifjaeren.norevik@sunnfjord.kommune.no
Mobil:  97007140 
Mona Moldskred
Lærar 3. steg
mona.moldskred@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 95924350 

Anne-Siril Bruland

Timelærar

anne.siril.horstad.bruland@sunnfjord.kommune.no

Mobil: 91303966

Anita Vie