Sunnfjord kommune

2. steg

2. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie12@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Vi arbeider på steget

Kristine Espeland Horne
Kontaktlærar 1B
Teamleiar

kristine.espeland.horne@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 99777170 
Sissel Kristin Landøy
Kontaktlærar 1A
sissel.landoy@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 99732236 

Lillian Helleseth Furnes

Kontaktlærar 1c

lillian.helleseth.furnes@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 91702467 
Anne-Karin Vie Levy
Baseleiar SFO Løvetann
Fagarbeidar B&U
 
Hanne Holmøyvik Lorgen
Pedagog
hanne.holmoyvik.lorgen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57834500
Mobil: 95731764 

Anne Siril Horstad Bruland

Timelærar

anne.siril.horstad.bruland@sunnfjord.kommune.no

Mobil: 91303966 

Marianne Stavik Einevoll
 
 
Tove Ramstad
 
 
Ole Thomas Furevik
 
 

Margrethe Weum

 

 

Eirik Sørheim