Sunnfjord kommune

1. steg

1. steg

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie13@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Vi arbeider på steget

Anne Sølvi Vonen
Kontaktlærar 1a
Teamleiar
anne.solvi.vonen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 91517429 
Siri Walle Øen
kontaktlærar 1b
 
siri.walle.oen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil:  95108640
Anita Kongsvik
Kontaktlærar 1c
Teamleiar

anita.kongsvik@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil:  91819607

Liss Mari Karlsen
Timelærar
1. steg
liss.mari.karlsen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 93052834
Kari Cecilie Huseklepp Nygård
 
kari.huseklepp.nygard@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 90086902 
Anne-Karin Vie Levy
Baseleiar SFO Løvetann
Fagarbeidar B&U
 
Marianne Stavik Einevoll
 
 
Per Arne Lundekvam