Sunnfjord kommune

1. steg

1. steg

Vekeplan

Vekeplan og andre aktuelle dokument finn du her

Lenkjer

Office.com

Døme på brukarnamn: arnvie13@ped.sysikt.no
Passordet er ditt vanlege passord. 

Vi arbeider på steget

Kristine Espeland Horne
Kontaktlærar 1B
Teamleiar

kristine.espeland.horne@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 99777170 
Sissel Kristin Landøy
Kontaktlærar 1A
sissel.landoy@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 99732236 
Anne-Karin Vie Levy
Baseleiar SFO Løvetann
Fagarbeidar B&U
 
Hanne Holmøyvik Lorgen
Pedagog
hanne.holmoyvik.lorgen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57834500
Mobil: 95731764 
Lillian Helleseth Furnes
Kontaktlærar 1C
lillian.helleseth.furnes@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Tlf. priv.: 91702467 
Liss Mari Karlsen
Timelærar 1.steg
liss.karlsen@sunnfjord.kommune.no
Tlf. arb.: 57 83 45 00
Mobil: 93052834 
Marianne Stavik Einevoll
 
 
Tove Ramstad
Assistent
 
Øyvind Sellevold Gjesdal
Assistent SFO