Sunnfjord kommune

1. steg

1. steg

Vi arbeider på steget:

Dagny Herdis Espeland

Kontaktlærar 1A

dagny.espeland@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Mobil: 99227141 

Bente-Lill Kårstad Gloppen

Timelærar 1. steg

Teamleiar

bente.lill.gloppen@sunnfjord.kommune.no

Mobil: 41565619

Gunn Kristin Steindal

Kontaktlærar 1B

Teamleiar

gunn.kristin.steindal@sunnfjord.kommune.no

Tlf. arb.: 57 83 45 00

Tlf. priv.: 48275354

Mobil: 48275354