Sunnfjord kommune

Undervisning i morsmål og framandspråk

Undervisning i morsmål og framandspråk

Minoritetsspråklege elevar kan ha rett til ekstra språkopplæring i skulen.

Med minoritetsspråklige elevar meiner vi barn som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk.
Retten til ekstra språkopplæring gjeld elevar som kan ikkje kan følgje den vanlege opplæringa, på grunn av vanskar med norsk språk.

Du kan lese meir om denne retten i Opplæringslova § 2-8.

Vi ber om at foreldre/føresette fyller ut søknadsskjemaet  som du finn her (DOCX, 4 kB). Kommunen vil gjere eit vedtak i saka i løpet av våren 2020. Vedtaket vil gjelde frå hausten 2020. Du kan sende søknaden til Slåtten skule.

Du kan og sende søknaden på e-post til asmund.friborg@sunnfjord.kommune.no. Dersom du lurer på noko kan vi hjelpe til å fylle ut søknaden.