Sunnfjord kommune

Slåtten skule inkludert i innkjøpsordning for skulebiblioteket

Slåtten skule inkludert i innkjøpsordning for skulebiblioteket

Gjennom ein søknadsprosess er to hundre skulebibliotek i landet valt ut til å blir med ei innkjøpsordning for bøker til born og unge. Vi er glade for at Slåtten skule vart valt ut til å bli med i ordninga.

Sjå meir informasjon på kulturrådet sine sider.