Sunnfjord kommune

Nye satsar SFO

Nye satsar SFO

Satsane på SFO har auka med 5 % i høve til satsane i 2019.

Nye satsar for SFO frå 1.1.2020

Sunnfjord kommunestyre har vedteke å auke satsane for dei ulike tilboda i SFO
med 5 %. Auken bygger på dei eksisterande tilboda i kommunane, som utgjer Sunnfjord kommune. Dei nye satsane kjem fram av tabellen.

 

Nye satsar frå 1. januar 2020

Tilbod

Ny pris pr 1.1.2020

A – 1. – 2. kl. heil plass

3134

A – 3. – 4. kl. heil plass

2977

B – 20 – 26 t/veke

2804

C – 15 – 20 t/veke

2405

D – 10 – 15 t/veke

1964

E – 5 – 10 t/veke

1418

Kjøp av enkeltveke om sommaren

1197

Kjøp av Sommar SFO

3749

Gebyr for seint henta barn

105

 

 

Åge Stafsnes

Kommunalsjef skule