Sunnfjord kommune

Koronavirus

Koronavirus

Folkehelseinstituttet har laga retningslinjer for korleis skular og barnehagar skal opptre.

Skulen vil til ei kvar tid søkje å følgje dei råda som Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Sjå informasjon frå FHI. FHI har og informasjon om koronaviruser rette mot befolkninga. Sjå denne informasjonen her.