Sunnfjord kommune

Kontakt med helsesjukepleiar

Kontakt med helsesjukepleiar

Foreldre og barn kan kontakte helsestasjonen på telefon 57 72 21 30 dersom det er behov.

Mykje råd og rettleiing kan ein gi på telefon, og det er nok dette vi må basere oss på i denne tida. Dersom foreldra ønskjer det kan barn som har hatt faste samtaler med helsesjukepleiar, få vidareført tilbodet, men no på telefon. Helsesjukepleiar vil kontakte foreldra til barna ho nyleg har vore i kontakt med, for å avklare eventuell oppfølging vidare.

Elles minner vi om alarmtelefonen til barn og unge der ein kan ta kontakt både på telefon 116 111 og på nett https://www.116111.no/