Sunnfjord kommune

Nytt frå Slåtten skule

Minoritetsspråklege elevar kan ha rett til ekstra språkopplæring i skulen.

Slåtten skule fekk ei utfordring frå Atle Skrede om vi kunne lage fuglehus i sløydtimane våre. Tanken var å henge dei opp i området rundt Dagsturhytta. Kunst og handverklærar Reidar Eide svarte sjølvsagt ja på utfordringa, og dermed tok det ikkje lang tid før vi fekk tilsendt arbeidsteikningar til fuglehusa frå den same arkitekten som har teikna sjølve Dagsturhytta.

Foreldre og barn kan kontakte helsestasjonen på telefon 57 72 21 30 dersom det er behov.

Folkehelseinstituttet har laga retningslinjer for korleis skular og barnehagar skal opptre.

Siste skuledag før vinterferien er det tradisjon med karneval på Slåtten skule. Fjerdesteget hadde program med informasjon om fadderbarnet vårt og barnebyen Viet Tri i Vietnam. Tradisjonen tru hadde vi lotteri.

Dagen før vinterferien er det alltid karneval på Slåtten skule. Små og store kler seg ut, og vi sel lodd til inntekt for SOS-barnebyar.

Overgang til ny kommune medfører nokre endringar. Ei av dei er at alle einingane i den nye kommunen frå nye og meir einsarta heimesider.