Sunnfjord kommune

Nytt frå Slåtten skule

Minoritetsspråklege elevar kan ha rett til ekstra språkopplæring i skulen.

Foreldre og barn kan kontakte helsestasjonen på telefon 57 72 21 30 dersom det er behov.

Folkehelseinstituttet har laga retningslinjer for korleis skular og barnehagar skal opptre.

Siste skuledag før vinterferien er det tradisjon med karneval på Slåtten skule. Fjerdesteget hadde program med informasjon om fadderbarnet vårt og barnebyen Viet Tri i Vietnam. Tradisjonen tru hadde vi lotteri.

Dagen før vinterferien er det alltid karneval på Slåtten skule. Små og store kler seg ut, og vi sel lodd til inntekt for SOS-barnebyar.

Overgang til ny kommune medfører nokre endringar. Ei av dei er at alle einingane i den nye kommunen frå nye og meir einsarta heimesider.