Sunnfjord kommune

SU/SMU

SU/SMU

Om Samarbeidsutvalet

SU er sett saman slik:

  • Frå kommunen (2), rektor er ein av dei
  • FAU (2), leiar og nestleiar
  • Elevrådet (2) , leiar og nestleiar
  • Undervisningspersonalet (2)
  • Andre tilsette (1)

Oppgåver :

  • Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.
Roger Midtbø - leiar FAU 91152528  roger.midtbo@gmail.com 
Roger Eide - nestleiar FAU 95250129  eide.roger1@gmail.com
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Rune Hegrenes    Kommunen sin representant

Oline Linde Seljesæter

   leiar elevråd

Nora Vøllestad Westbye

   nestleiar elevråd
Siri Kjærgård 91517429 Representant frå dei tilsette
Anne Siril Horstad Bruland   Representant frå dei tilsette
Susanne Salbu   Representant frå dei tilsette

Om Skulemiljøutvalet

SU er sett saman slik:

  • Alle medlemar i Samarbeidsutvalet
  • To ekstra representantar frå FAU (to gruppeleiarar - 4 tilsaman frå FAU)


Oppgåver

  • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf. kap. 9 a i opplæringsloven.

 

 

Roger Midtbø  91152528  roger.midtbo@gmail.com - leiar FAU
Roger Eide  95250129  eide.roger1@gmail.com - nestleiar FAU
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Rune Hegrenes   Kommunen sin representant
Bjørn Are Vollstad   Leiar nærmiljøgruppa
Ståle Randal   Leiar heim/skule gruppa

Oline Linde Seljesæter

  Leiar elevråd

Nora Vøllestad Westbye

  Nestleiar elevråd
Siri Kjærgård 91517429 Tilsettrepresentant
Anne Siril Horstad Bruland   Tilsettrepresentant
Susanne Salbu   Tilsettrepresentant