Sunnfjord kommune

SU/SMU

SU/SMU

Om Samarbeidsutvalet

SU er sett saman slik:

  • Frå kommunen (2), rektor er ein av dei
  • FAU (2), leiar og nestleiar
  • Elevrådet (2) , leiar og nestleiar
  • Undervisningspersonalet (2)
  • Andre tilsette (1)

Oppgåver :

  • Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan 

27.05.2020 kl. 18.

Referat

 

Roger Midtbø - leiar FAU 91152528  roger.midtbo@gmail.com 
Roger Eide - nestleiar FAU 95250129  eide.roger1@gmail.com
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Liv Horvei    Kommunen sin representant
Sveinung Søreide    Kommunen sin representant, vara

Oline Linde Seljesæter

   leiar elevråd

Nora Vøllestad Westbye

   nestleiar elevråd
Bodil Midtbø   Representant frå dei tilsette
Tore Evensen   Representant frå dei tilsette
Marianne Einevoll   Representant frå dei tilsette

Om Skulemiljøutvalet

SU er sett saman slik:

  • Alle medlemar i Samarbeidsutvalet
  • To ekstra representantar frå FAU (to gruppeleiarar - 4 tilsaman frå FAU)


Oppgåver

  • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf. kap. 9 a i opplæringsloven.

 

 

Roger Midtbø  91152528  roger.midtbo@gmail.com - leiar FAU
Roger Eide  95250129  eide.roger1@gmail.com - nestleiar FAU
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Rune Hegrenes   Kommunen sin representant
Bjørn Are Vollstad   Leiar nærmiljøgruppa
Ståle Randal   Leiar heim/skule gruppa

Oline Linde Seljesæter

  Leiar elevråd

Nora Vøllestad Westbye

  Nestleiar elevråd
Bodil Midtbø   Tilsettrepresentant
Tore Evensen   Tilsettrepresentant
Marianne Einevoll   Tilsettrepresentant