Sunnfjord kommune

SU/SMU

SU/SMU

Om Samarbeidsutvalet

SU er sett saman slik:

  • Frå kommunen (2), rektor er ein av dei
  • FAU (2), leiar og nestleiar
  • Elevrådet (2) , leiar og nestleiar
  • Undervisningspersonalet (2)
  • Andre tilsette (1)

Oppgåver :

  • Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.
Roger Eide - leiar FAU 95250129  eide.roger1@gmail.com 
Jeaneth Rosnes - nestleiar FAU 95116262  jeaneth.a.f.rosnes@gmail.com
Turid Hatlem      91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Liv Horvei    Kommunen sin representant
Sveinung Søreide    Kommunen sin representant, vara

Julian Løvold Beigi

   leiar elevråd

Noor Ali Hussein Abdali

   nestleiar elevråd
Bodil Midtbø   Representant frå dei tilsette
Tore Evensen   Representant frå dei tilsette
Marianne Einevoll   Representant frå dei tilsette

Om Skulemiljøutvalet

SMU er sett saman slik:

  • Alle medlemar i Samarbeidsutvalet
  • To ekstra representantar frå FAU (to gruppeleiarar - 4 tilsaman frå FAU)


Oppgåver

  • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf. kap. 9 a i opplæringsloven.

 

Roger Eide    95250129  eide.roger1@gmail.com - leiar FAU
Jenaeth Rosnes    95116262  jeaneth.a.f.rosnes@gmail.com - nestleiar FAU
Turid Hatlem        91542562 Turid.Irene.Hatlem@forde.kommune.no
Liv Horvei     Kommunen sin representant
Bjørn Are Vollstad     Leiar nærmiljøgruppa
Ståle Randal     Leiar heim/skule gruppa
Astrid Bakke Grimeland     Leiar lese- og skrivegruppa

Julian Løvold Beigi

    Leiar elevråd

Noor Ali Hussein Abdali

    Nestleiar elevråd
Bodil Midtbø     Tilsettrepresentant
Tore Evensen     Tilsettrepresentant
Marianne Einevoll     Tilsettrepresentant