Sunnfjord kommune

Klassekontakar

Klassekontakar

Klassekontakten sine oppgåver

 • Planlegge foreldremøta saman med kontaktlæraren
 • Vurdere kva foreldrene kan gjere for å utvikle eit godt miljø i gruppa. Trekkje elevane mest mogeleg med i kontakten mellom heim og skule.
 • Ta i vare elever og foreldre sine interesser når det oppstår saker som gjeld heile gruppa, t.d. spørsmål om overføring av barn til annan skule, skyss- og trafikkforhold osb.
 • Ha god kontakt med alle foreldra i gruppa og formidle deira idear og synspunkt til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høyre foreldrena si mening om – skriftleg eller munnleg – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontaktar blir valde og at desse blir informert om sine oppgåver. 

Val av klassekontakt

 • Foreldremøtet i kvar klasse vel ein klassekontakt med vara
 • Klassekontakt og vara blir valt slik:
  • Haust 1. klasse, periode 1. og 2. klasse
  • Vår 2. klasse, periode 3. og 4. klasse
  • Vår 4. klasse, periode 5. og 6. klasse
  • Vår 6. klasse, periode 7. klasse

Klassekontaktar 2019-20

KLASSE KLASSEKONTAKT Adresse Tlf E-postadresse
1A Tone Aarflot Løtuft Movegen 12 476 16 539 tone.lotuft@gmail.com
Vara Jill Kristin Ospehaug Tyrivegen 19 917 59 116 jillko@hotmail.com
1B Stine Johanne Hageland Tångane 5 995 07 615 stine.jrs@gmail.com
Vara Lise Mari Vie Hansen Viebakkane 32 976 21 720 lisemari_89@hotmail.com
1C Johnny Svidal Angedalsvegen 1001 416 90 205 jrsvidal@gmail.com
Vara Tonje Leknes Eplehagen 10a 977 71 239 tonje.leknes@gmail.com
2A Ingrid Nordahl Moe Viebakkane 36 410 44 929 nordahlingrid@yahoo.no
Vara Asgeir Helleseth Furnes Skora 21 A 911 51 697 ahf@gravdal.no
2B Jeaneth Aileen Frantzen Rosnes Ytreåstunet 12 951 16 262 jeaneth.a.f.rosnes@gmail.com
Vara Kristy Jayne Ledene-Johnson Innlegda 7 B 980 49 895 kristy.ledene.johnson@gmail.com
2C Anne-Grete Reikvam Tångane 1 992 70 271 anneg.reikvam@gmail.com
Vara Therese Cecilie Bøyum Gamle Vievegen 22 975 44 276 theresec3@hotmail.com
3A Silje Sægrov Amble Bingsa 4 47409954 siljesaegrov@hotmail.com
Vara Ronny Varøystrand     Kåsen 6 C 45185193 varoystrand@hotmail.com
3B Kristin Søvik Syltesæter Viebakkane 29 959 22 788 kjetil.hatteland@gmail.com
Vara Trude Tenold Slåttereina 19 481 91 440 trude.tenold@gmail.com
4A Randi Bekken Bakketunet 25     957 33 706  
Vara Kerima Alette Førde Skora 9 A 476 41 431 forde@live.no
4B Eivor Sleire Øyen Bestahaugen 3 95869227 obersteivor@gmail.com
Vara Irene Hoff Nedrebø Slåttereina 13  95182575  irene.hoff.langlie.nedrebo@forde.kommune.no 
5A Kjersti Larsen Grimelandshaug 938 64 425 kjerstilarsen@hotmail.com
Vara Hilde Paulsen Angedalsvegen 1447 934 67 761 hilde.paulsen82@gmail.com
5B Karin Bruflot     Storemyrvegen 43 416 97 532 karinbruflot@hotmail.com
Vara Siri Avedal Grovefossen 12 970 87 686 leif.avedal@hotmail.com
5C Aina Kathrin Hoel Blåklokketunet 7 482 30 372 aina_hoel@yahoo.no
Vara Kristin Stokke Sørheim Storetungrova 14 416 98 383 kristinstokke@yahoo.com
6A Karianne Strønen Bøbakkane 18 402 10 549  
Vara Elise Astad Sygna Starevegen 2a 47642334 elisaastad79@hotmail.com
6B Atle Skrede Bøbakkane 2 415 30 716 atle.skrede@sfj.no
Vara Kristin Vassbotn Guldhav Skyttarkvia 19 986 51 294 kvassbot@broadpark.no
7A Ingrid Haugan Eide Tefrevegen 41 992 29 661 ingrid.h.eide@gmail.com
Vara Rigmor Johanne Kandal Innlegda 12b 917 20 441 rjkandal@hotmail.com
7B Torill Hafstad Moldtaksvegen 21 413 60 304 torill.hafstad@forde.kommune.no
Vara Per Christian Gjerde Angedalsvegen 817 91160947 per.gjerde@nortura.no
7C Mathias Haug Kvamsås     952 14 801 mathias@fjordan.no
Vara