Sunnfjord kommune

Klassekontakar

Klassekontakar

Klassekontakten sine oppgåver

 • Planlegge foreldremøta saman med kontaktlæraren
 • Vurdere kva foreldrene kan gjere for å utvikle eit godt miljø i gruppa. Trekkje elevane mest mogeleg med i kontakten mellom heim og skule.
 • Ta i vare elever og foreldre sine interesser når det oppstår saker som gjeld heile gruppa, t.d. spørsmål om overføring av barn til annan skule, skyss- og trafikkforhold osb.
 • Ha god kontakt med alle foreldra i gruppa og formidle deira idear og synspunkt til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høyre foreldrena si mening om – skriftleg eller munnleg – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontaktar blir valde og at desse blir informert om sine oppgåver. 

Val av klassekontakt

 • Foreldremøtet i kvar klasse vel ein klassekontakt med vara
 • Klassekontakt og vara blir valt slik:
  • Haust 1. klasse, periode 1. og 2. klasse
  • Vår 2. klasse, periode 3. og 4. klasse
  • Vår 4. klasse, periode 5. og 6. klasse
  • Vår 6. klasse, periode 7. klasse

Klassekontaktar 2019-20

KLASSE KLASSEKONTAKT Adresse Tlf E-postadresse
1A June Tjønneland Brunevegen 84 90129677 janken8@hotmail.com
Vara Maria Bergsholm Slåttebøen 22 92294158 maria.bergsholm@gmail.com
1B Marte Vestre Viebakkane 25 97782589 marte_vestre@hotmail.com
Vara Lea Larsen Tefrevegen 7 95080295 lealarsen@gmail.com
1C Agnete Fløtre Bøyum Grovefossen 10 C 90522517 agnetefb@msn.com
Vara Anders Alvaro Gjengedal Nydal Bakketunet 1 95363348 andersalvaronydal@gmail.com
2A Tone Aarflot Løtuft Movegen 12 476 16 539 tone.lotuft@gmail.com
Vara Jill Kristin Ospehaug Tyrivegen 19 917 59 116 jillko@hotmail.com
2B Stine Johanne Hageland Tångane 5 995 07 615 stine.jrs@gmail.com
Vara Lise Mari Vie Hansen Viebakkane 32 976 21 720 lisemari_89@hotmail.com
2C Johnny Svidal Angedalsvegen 1001 416 90 205 jrsvidal@gmail.com
Vara Tonje Leknes Eplehagen 10a 977 71 239 tonje.leknes@gmail.com
3A Lillian Helleseth Furnes Skora 21 A 91702467 lillian.helleseth.furnes@sunnfjord.kommune.no
Vara Kristine Stadheim Slåttegeila 3 997152705 kristinestadheim@gmail.com
3B Rattanaporn Tongkul Kvellestad Innlegda 2 C 97528061 rattana_119@hotmail.com
Vara Hans Kristian Dyrli Innlegda 6 A 91854586 hkdyrli@hotmail.com
3C Hilde Mallasvik Støfring Vievegen 246 91819625 hildestofring@live.no
Vara Britt-Jeanette Ommedal Haram Vievegen 369 99533933 britt_jeanette@hotmail.com
4A Silje Sægrov Amble Bingsa 4 47409954 siljesaegrov@hotmail.com
Vara Ronny Varøystrand     Kåsen 6 C 45185193 varoystrand@hotmail.com
4B Kristin Søvik Syltesæter Viebakkane 29 959 22 788 kjetil.hatteland@gmail.com
Vara Trude Tenold Slåttereina 19 481 91 440 trude.tenold@gmail.com
5A Randi Bekken Bakketunet 25     957 33 706  
Vara Kerima Alette Førde Skora 9 A 476 41 431 forde@live.no
5B Eivor Sleire Øyen Bestahaugen 3 95869227 obersteivor@gmail.com
Vara Irene Hoff Nedrebø Slåttereina 13  95182575  irene.hoff.langlie.nedrebo@forde.kommune.no 
6A Kjersti Larsen Grimelandshaug 938 64 425 kjerstilarsen@hotmail.com
Vara Hilde Paulsen Angedalsvegen 1447 934 67 761 hilde.paulsen82@gmail.com
6B Karin Bruflot     Storemyrvegen 43 416 97 532 karinbruflot@hotmail.com
Vara Siri Avedal Grovefossen 12 970 87 686 leif.avedal@hotmail.com
6C Aina Kathrin Hoel Blåklokketunet 7 482 30 372 aina_hoel@yahoo.no
Vara Kristin Stokke Sørheim Storetungrova 14 416 98 383 kristinstokke@yahoo.com
7A Elise Astad Sygna Starevegen 2a 47642334 elisaastad79@hotmail.com
Vara Hilde Soleheim Kirkebø Viebakkane 27 91620371 hilde_kirkeboe@hotmail.com
7B Sissel Valvik Innlegda 8 E 92859792 sissel.valvik@gmail.com
Vara Camilla Østerbø Storemyrvegen 51 95887314

camost81@hotmail.com

7C Ingeborg Watne Flatland Viebakkane 37 41200643 iflatland@gmail.com
Vara Trude Tenold Slåttereina 19 48191440 trude.tenold@gmail.com