Sunnfjord kommune

FAU Slåtten skule

FAU Slåtten skule

Leiing

 • Leiar:              Roger Eide
 • Nestleiar:        Jeaneth A. F. Rosnes 
 • Kasserar:        Torje Hirth

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) skal medverke aktivt i:

 • Vurdering av skulen
 • Utviklingsarbeid i skulen
 • Utvikling av eit trygt læringsmiljø for elevane
 • Planlegging og oppfølging i arbeid mot mobbing
 • Sosiale tiltak for elvane
 • Utforming av mål for skulen
 • Utvikle det fysiske skulemiljøet
 • Vere med å sikre trafikkforhold i nærmiljøet

FAU har følgjande underutval

Slåtten FAU har  organisasjonsnummer 922 187 584
Vipps nummer: 555778

 

Medlemmar FAU:

 

KLASSE

REPRESENTANT  

TELEFON  

Epost-adresse

1A Kristin Breivik 93630457 kristinlif@hotmail.com
Vara Marit Anne Smørdal 95974949 maritanne@hotmail.com
1B Jeaneth Aileen Frantzen Rosnes 95116262 jeaneth.a.f.rosnes@gmail.com
Vara Gro Anita Aamelfot Ratvik 95857744 groanita78@hotmail.no
1C Bjarte Lillehauge 91548398 bjartelillehauge@hotmail.com
Vara Merete Tollefsen 95887644 merete.tollefsen@gmail.com
2A Bjørn Are Vollstad 97140250 bjorn.are.vollstad@gmail.com
Vara Hanne Pettersen 97179434    hanne.pettersen@enivest.net
2B Therese Stokke 90671802    Therese.Stokke@konfliktraadet.no
Vara Monika Staberg Sunde 95949287    mstaberg@hotmail.com
2C Are Gunnar Korsvoll 99297078    aregunnar@hotmail.com
Vara Rune Kirkebø 95249405    rkirkebo@hotmail.com
3A Veronika Kvalsvik Løvold 95169653  velovold@start.no
Vara Tonje Leknes 97771239    tonje.leknes@gmail.com
3B Åge Avedal 97072734    age.avedal@enivest.net
Vara  

 

 
3C Therese Cecilie Bøyum

 97544276

theresec3@hotmail.com
Vara Hazeem Mohamed Riyal 99580420/
96755370 
riyaz.maliya@gmail.com
4A         Lisbeth Strømsli 48297766    lisbethstromsli@hotmail.com
Vara Hjørdis Vik 93890188    hjordis.vik@gmail.com
4B Astrid Irene Solheim Korsvoll 91149816    astridiren@gmail.com
Vara Kjell-Wernik Skarmyr Nystøyl 95172280    kwernik@hotmail.com

5A

Ståle Randal

90067472   

s-randal@hotmail.com

Vara

Therese Stokke

90671802   

Therese.Stokke@konfliktraadet.no

5B

Maria Steimler

92451364   

mariasteimler@gmail.com

Vara

Marit Anne Smørdal

95974949   

maritanne@hotmail.com

6A

Silje Sægrov Amble

47409954   

siljesaegrov@hotmail.com

Vara

Unn Ulvedal Osvoll

90095323   

reisendeunn@hotmail.com

6B

Therese Bøyum

47154917   

Theresec3@hotmail.com

Vara

Cecilie Kvamme Berge

97878782   

cecilie2407@hotmail.com

6C Veronika Kvalsvik Løvold 95169653    velovold@start.no
Vara Sylvi Akhter Fimland 45278190    sylvi3@hotmail.com

7A

Kirsti Solheim

97121382   

kirsolhe@gmail.com

Vara

Morten Skrede

48134800   

morskrede@gmail.com

7B

Roger Eide

95250129   

eideroger1@gmail.com

Vara

Ragnhild Solbakk Hatleseth

95261342   

ragnhildhatl@gmail.com

7C Astrid Bakke Grimeland  95198513    astrid.bakke.grimeland@sunnfjord.kommune.no
Vara Anne Britt Fristad 90746757    abfristad@gmail.com