Sunnfjord kommune

Elevråd

Elevråd

Opplæringslova seier: 


§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådsrepresentantar

3a Sigrid Ji Eide
3b Liv Gjelsvik Tollefsen
4a Henrik Sunde Sandal
4b Leah Bergsholm Kvammen
5a Gabriel Sægrov Amble
5b Gabriel Stavland
5c Jenny Ask Ringstad
6a Andrine Mallasvik Støfring Vie
6b Iselin Laukeland Vallestad
6c Oline Linde Seljesæter  - Leiar i elevrådet.
7a Nora Vøllestad Westbye - Nestleiar i elevrådet
7b Betiel Teklu Berhe 
7c Mia  Aase Solnørdal 

Klikk for stort bileteElevråd 19-20 

Referat

Møte 26. mai 2020 (DOC, 510 kB)