Sunnfjord kommune

Elevråd

Elevråd

Opplæringslova seier: 


§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådsrepresentantar

2a Mats Bolset Aamot
2b Johann Følsche
2c Leon Kirkebø
3a Matias Sande-Karlsen
3b Nora Avedal
3c Anne Bekken
4a Nikolai Lekva
4b August Furnes Degnepoll
5a Tobias Birdi-Larsen
5b Noor Abdali 
6a Andrea Løkkebø Lekva
6b Alma Schanke Rivedal
6c Julian Løvold Beigi
7a Jonatan Rotnes
7b Natani Eskinder Asheber
7c Lina karin Svoen Hansen

 Klikk for stort bilete