Sunnfjord kommune

Timeplan skuleåret 2020/2021

Timeplan skuleåret 2020/2021

Timeplanen for neste skuleår er klar.

Kvart steg, altså 1.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse, har felles timeplan. Det vert inga endring på timeplanen for 5.-10. klasse. 1.-4. klasse skal frå neste skuleår gå på skulen alle vekedagane.

Timeplanen er handsama av FAU, og fylgjer tilråding frå kommunalsjefen om to korte dagar for dei yngste elevane. 

Timeplan 1.-4. klasse (PDF, 177 kB)

Timeplan 5.-7. klasse (PDF, 176 kB)

Timeplan 8.-10. klasse (PDF, 177 kB)