Frå helsesjukepleiar

Her finn du ein video med informasjon til barn og unge frå helsesjukepleiarane. Vi vil at alle elevane ved skulen skal sjå denne videoen.

Her får du høyre om kva som kan vere vanskeleg når skulane er stengde og kvardagen vert annleis, og kva som kan vere lurt å gjere for å leve så normalt som mogleg.

Frå helsesjukepleiarane (MP4, 21 MB)