Sunnfjord kommune

Medverknad - Naustdal skule

Medverknad - Naustdal skule

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Medlem i dei ulike råda

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

Kontakt

Naustdal skule
E-post
Telefon 57 81 63 00

Fråværstelefon:

459 74 662

SFO:

907 20 703

 

Adresse

Besøksadresse:
Berrvellene 16
6817 Naustdal

Postadresse:
Naustdal skule
Postboks 338
6802 Førde