Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Samarbeidsutvalet i Karstad skule og barnehage 2020-2021


Frå Foreldrerådet for barnehage:

Silja Oda Solheimslid og Ann Elisabeth Whitehead

Frå Foreldrerådet for skule:

Olaug Anette Fauske og Sølvi Catrin Berg Hestvik 

Tilsette barnehage:

Marlén Knutsen og Else Jorund Lokøy

Tilsette skule:

Fredrik Hanssen og Edith Bruland

Andre tilsette:

Maik Schäffer

Frå Sunnfjord kommune:

Erlend Herstad (SP)
vara: Reidun Kristiansen (SP)

Fast (referent): Gudbjørg Gunnarsdottir Kleppe og Per Inge Seime

Referat frå møte i SU for Karstad skule og barnehage 28.09.2020. (PDF, 305 kB)

Om dei formelle samarbeidsorgana

Lover og reglar

Adresse

Besøksadresse:
Solheimsdalen
6800 Førde

Postadresse:
Karstad skule og barnehage
Postboks 338
6802 Førde