Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemar i elevrådet på Karstad skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i elevrådet

 •  

 

Medlemar i FAU på Karstad skule

 •  
 • .....

Møtereferat frå møte i FAU 

 • Møtereferat ... 
 •  

Medlemar i samarbeidsutvalet på Karstad skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

 • Møtereferat
 •  

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar

Adresse

Besøksadresse:
Solheimsdalen
6800 Førde

Postadresse:
Karstad skule og barnehage
Postboks 338
6802 Førde