Sunnfjord kommune

Karstad barnehage

Karstad barnehage

Karstad barnehage er ein liten barnehage som er samlokalisert med skulen. Vi har ein avdeling. Barna er i alderen 1–6 år. 

Opningstider

 • Måndag til fredag: 07.30–16.30
 • Sommarstengt tre veker

Kontaktinformasjon

Planleggingsdagar 2021/2022

 • Fredag 13. august 2021
 • Fredag 12. november 2021
 • Måndag 24. januar 2022
 • Fredag 18. mars 2022
 • Fredag 17. juni 2022

Pedagogiske planar

Årsplanen for Karstad barnehage er eit overordna arbeidsdokument (PDF, 1003 kB) 

Aktivitetsplan 2020-2021 (XLSX, 66 kB)

Andre planar

Sikkerheitsrutinar og beredskapsplanar (DOCX, 19 kB)

Tilsette i barnehagen

Om Karstad barnehage

 • Barnehagen ligg veldig fint til ved av Karstadvatnet, med kort veg til skog, fjell, sjø og gardar med ulike typar husdyr.
 • Då vi har få barn får barna tett og god oppfølging og kontakt med personalet.
 • Vi har dagleg dialog med alle foreldra.
 • Vi har høg trivsel hjå barn, foreldre og personale.

Samarbeidsutvalet i Karstad barnehage og skule

Det er felles samarbeidsutval for barnehagen og skulen.

Her finn du informasjon om kven som er med i Samarbeidsutvalet og referat frå møta

Adresse

Besøksadresse:
Solheimsdalen
6800 Førde

Postadresse:
Karstad skule og barnehage
Postboks 338
6802 Førde