Sunnfjord kommune

Skule

Skule

Medlemar i elevrådet på Holsen skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i elevrådet

 • Møtereferat 12. februar 2020 elevråd Holsen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 elevråd Holsen skule

Medlemar i FAU på Holsen skule

 • Leiar: Gert Høgseth
 • Nestleiar: Svein Tore Helgås
 • .....

Møtereferat frå møte i FAU 

 • Møtereferat ... 2020 FAU Holsen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 FAU Holsen skule 

Medlemar i samarbeidsutvalet på Holsen skule

 • NN
 • NN
 • NN

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

 • Møtereferat 12. februar 2020 samarbeidsutval  Holsen skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 samarbeidsutval Holsen skule

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Lover og reglar