Sunnfjord kommune

Kulturskuletilbod 2020-2021 - Brosjyre

Kulturskuletilbod 2020-2021 - Brosjyre

Her finn de informasjon om kulturskuletilbodet for skuleåret 2020-2021

2020-2021 Sunnfjord kulturskule brosjyre (PDF, 3 MB)

Kulturskuletilbodet for skuleåret 2020/2021 er klar!
I den vedlagde brosjyren (link over) finn du oversikt over kulturskulen sine forskjellige tilbod med kurs i Bygstad, Førde, Naustdal, Sande, Skei og Vassenden.


Meir informasjon om anbefalt alder, kostnader, instrumentleige og mykje meir finn du på kulturskulen si heimeside: www.sunnfjordkulturskule.no

Der ligg og påmeldingsskjemaet.

Søknadsfristen vert utsett dette året i første omgang til 1. juni.

Meld deg på og gle deg til hausten!

 

Kontakt kulturskulen:

Rektor Trude Skarvatun

kulturskulen@sunnfjord.kommune.no

telefon: 57 61 28 10

www.sunnfjordkulturskule.no

Facebook: Sunnfjord kulturskule
Instagram: sunnfjordkulturskule