Sunnfjord kommune

Småskulen tilbake i klasserommet

Småskulen tilbake i klasserommet

 

Måndag 27. april får småskuleelevane komme tilbake til skulen. Det er vi alle glade for. Takk til foreldre/føresette og elevar for ein fantastisk jobb de har gjort med heimeskule. Det er enno uvisst kva tid storskulen får komme tilbake i klasserommet. 

I samband med oppstart, er det utarbeidd smittevernstiltak for elevar og tilsette, basert på rettleiaren som Udir har sendt ut. Legg ved informasjon frå skuleleiinga i Sunnfjord kommune og tiltaka som er tenkt ved Frøysland skule. Denne informasjonen gjeld også for storskulen når dei kjem tilbake.

Informasjon til føresette (DOCX, 56 kB)

Smittevernstiltak Frøysland skule (DOCX, 15 kB)