Sunnfjord kommune

Foreldremøte

Foreldremøte

Foreldremøte for alle klassesteg på Frøysland skule onsdag 9. september kl. 19.30. Sjå sakliste!

Referat frå foreldremøte september 2020 (DOCX, 28 kB)Foreldremøte

 

Saker:

  • Helsesjukepleiar Eirin Gangeskar Nes orienterer om arbeidet sitt  på skulen.
  • Diverse informasjon
  • Uteområdet
  • Fagfornyinga
  • Litt om skulesaka vår, jfr. oppslag i Firda
  • Eventuelt
  • Val

Møtet vert på klasserommet oppe. Her er best plass. Vi tek vekk pultane og set inn stolar med god avstand.

Smittevernsreglane tillet ikkje felles matservering.

VELKOMMEN!