Sunnfjord kommune

Medverknad - elevar og foreldre

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemar i elevrådet på Frøysland skule

 • Leiar: Amanda Rørvik
 • Nestleiar: Maia Frøysland
 • Skrivar: Jenny Linnea Hage
 • Kontaktperson småskulen: Lina Myren Fjørsta

Høyringsuttale, skulebruksplan, elevråd Frøysland skule (DOCX, 14 kB)

 

 

Medlemar i FAU på Frøysland skule

 • Leiar: Ivar Frøysland
 • Nestleiar: Ingunn Rørvik
 • Styremedlemmer: Robert Frøysland, Roald Birkeland, Monika Frøysland
 • Varamedlemmer: Rune Rørvik, Magne Hornnes

 

Medlemar i samarbeidsutvalet på Frøysland skule 

 • Leiar i FAU: Ivar Frøysland
 • Nestleiar i FAU: Ingunn Rørvik
 • Leiar i elevråd: Amanda Rørvik
 • Nestleiar i elevråd: Maia Frøysland
 • Lærarar: Steffen Fjørstad, Ingerid Grane
 • Andre tilsette: Antonette Solheim (reinhald)
 • Kommunerepresentant: Aud Marit Hage (Vararepresentant: Hallgeir Tjønneland)
 • Rektor Lilly Grøneng

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

Referat frå møte i SU 9.des. 20220:

Referat frå møte i Samarbeidsutval og Skulemiljøutval ved Frøysland skule 9 (DOCX, 156 kB)

Høyringsuttale, skulebruksplan, SU og FAU Frøysland skule (PDF, 2 MB)

 

Møtereferat frå foreldremøte:

Referat frå foreldremøte mars 2021 (DOCX, 2 MB)

Om dei formelle samarbeidsorgana

 

Kontakt

Frøysland skule
E-post
Telefon 57 82 87 90

Adresse

Besøksadresse:
6818 Haukedalen

Postadresse:
Frøysland skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart