Sunnfjord kommune

Medverknad - elevar og foreldre

Medverknad - elevar og foreldre

Samarbeid mellom heim og skule er ein føresetnad for at skulen skal kunne legge til rette for tilpassa opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt. 

Medlemar i elevrådet på Frøysland skule

 • Leiar: Emil Frøysland
 • Nestleiar: Amanda Rørvik
 • Skrivar: Ingeborg Rørvik

Møtereferat frå møte i elevrådet

 • Møtereferat 30.januar 2020 elevråd Frøysland skule 
 • Møtereferat ............ elevråd Frøysland skule

Medlemar i FAU på Frøysland skule

 • Leiar: Ann Karin Nes
 • Nestleiar: Ingunn Rørvik
 • Styremedlemmer: Roger Bjørvik, Roald Birkeland, Monika Frøysland
 • Varamedlemmer: Rune Rørvik, Magne Hornnes

Møtereferat frå møte i FAU

 • Møtereferat .... 2020 FAU Frøysland skule 
 • Møtereferat ...... 2020 FAU Frøysland skule 

Medlemar i samarbeidsutvalet på Frøysland skule

 • Leiar i FAU: Ann Karin Nes
 • Nestleiar i FAU: Ingunn Rørvik
 • Leiar i elevråd: Emil Frøysland
 • Nestleiar i elevråd: Amanda Rørvik
 • Lærarar: Steffen Fjørstad, Ingerid Grane
 • Andre tilsette: Antonette Solheim (reinhald)
 • Kommunerepresentant: Aud Marit Hage (Vararepresentant: Hallgeir Tjønneland)
 • Rektor Lilly Grøneng

Møtereferat frå møte i samarbeidsutvalet

 • Møtereferat 12. februar 2020 samarbeidsutval Frøysland skule 
 • Møtereferat 2. april 2020 samarbeidsutval Frøysland skule

Om dei formelle samarbeidsorgana

Medverknad i skulen

 

Kontakt

Frøysland skule
E-post
Telefon 57 82 87 90

Adresse

Besøksadresse:
6818 Haukedalen

Postadresse:
Frøysland skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart