Ungdomshjernen

Marte Roa Syvertsen kjem til oss og held føredraget sitt om ungdomshjernen!

For personer eldre enn 30 år

Marte Roa Syvertsen kjem til oss og held føredraget sitt om ungdomshjernen! Ho tek føre seg: "Hva er helt spesielt med hjernen i ungdomsårene? Hvilke styrker har ungdomshjernen – når kan du forvente mer enn fra en voksen? Hvilke utfordringer har ungdomshjernen – når kan du forvente frustrasjon, og når bør du strekke ut en hjelpende hånd?" Kaffi halvvegs i føredraget (varer ca 45 minutt) - Marte blir også igjen ei lita stund etterpå for litt laus prat.

Meld deg på her