Sunnfjord kommune

Skulestart 15. august.

Skulestart 15. august.

Endeleg er vi på skulen att. 

Etter ein fin sommarferie er vi alle på plass på Førde barneskule.  Før skuleklokka ringte inn, var lærarane ute og møtte elevane . Det vart samtalar om sommarferien og om det å byrje på eit nytt klassesteg. Det vart gjeve mange gode "godt å sjå deg att  klemmar" til både elevar og lærarar .