Mosaik

For at vi skal tru på og erfare eit ope og inkluderande miljø må vi ha alle med, både vaksne og barn. Med dette Mosaik-prosjektet arbeidar vi med korleis vi gjennom handling, ord og tankar kan bidra til å skape ein inkluderande og god skulekvardag for alle.  

 

Mosaik invitasjon 15. februar 23 - Klikk for stort bileteInvitasjon til Mosaik Sunnfjord kommune